За нас

Кои сме ние?

Логопедичният център е основан през 2011 от Антоанета Георгиева, университетски преподавател с над 30 годишен опит, специализирала във Великобритания, Ирландия, Белгия, научен и методичен ръководител на цялата консултантска и терапевтична дейност в центъра, автор на програмите за езикова, говорна и комуникативна терапия, по които работи екипът.