ЗА КОГО Е ЗАНИМАЛНЯТА?

Всяко дете, което се нуждае от индивидуален подход, качествена подготовка за училище в малкa групa, защитена и спокойна среда с подкрепа и максимално развитие на личния потенциал е добре дошло при нас. 

Екипът ни е специализиран за работа с деца и ученици

– с трудности в овладяването на четенето и на писането;

– с трудности в математиката;

– с трудности в езиковото развитие от предучилищна възраст;

– с неправилно изговаряне на съскавите (С, З, Ц) и шушкавите (Ш, Ж, Ч) звукове, и на Р и Л;

– с пропуски в училищната готовност;

– с диагноза „обучителни трудности“

– с диагноза „дислексия“, „дисграфия“ или „дискалкулия“.