НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 Ние предлагаме логопедична занималня, а НЕ обичайната занималня с допълнителна дейност „посещения при логопед“.

В логопедичната занималня продължаваме да следваме принципите на добрата логопедична практика, които са основата на цялата ни работа:

  • Цялостност (холистичен подход) – в началото на учебната година всяко дете преминава през цялостно изследване на развитието на устния език, на четенето, на писането, и на трудностите в други области на развитието, ако ги има, за да се постигне естественото взаимодействие и връзка между тях.
  • Терапевтичен подход – всяка учебна дейност или задача се използва за развитие (за формиране на нужните му за ученето умения) или за терапия (за коригиране и преодоляване на конкретните за всяко дете затруднения). Всяка наша индивидуална логопедична сесия в кабинета задължително включва вид ерготерапия за подпомагане на цялостното развитие. В занималнята е добавена и групова ерготерапия, плюс индивидуалната.
  • Клиничнолингвистичен подход – основната трудност на децата е езиковата, затова съвременната логопедична практика е клинична лингвистика, а не частни уроци по български език и помощ за писането на домашната – днес от стр. 42 на учебната тетрадка, утре от стр. 43 и след няколко години училищно обучение – функционална неграмотност.
  • Включващо обучение – когато не може да получава и да преработва информацията по обичайния начин, детето не може да изразява себе си и може да не се чувства част от групата, да чувства по-силен натиск от другите да отговори на социалните очаквания към него, да се чувства изключено от класа, от другите деца, от общността.