функционална неграмотност

Функционалната неграмотност при учениците е пряко свързана с разбирането на прочетен текст и буквално означава точно това – невъзможност да се извлече информация от текст, който ученикът може да прочете.

В огромното мнозинство от случаите, функционалната неграмотност е резултат от пропуснато овладяване на устния и на писмения език на много нива, в няколко области, за много дълъг период, в няколко последователни етапа от развитието.

Тя се проявява като езиково нарушение на развитието на писмения език, което обикновено се забелязва в 4-5 клас, в края на началната и в началото на средната училищна степен, но има прояви още в началното училище, включително при устния език и започва да се развива още в предучилищна възраст.