пристрастеност към дигиталния екран

Има пристрастеност към дигиталния екран

Все повече деца играят и се успокояват с електонно устройство – телефон, таблет, телевизор от ранна възраст. Това води до все по-голям брой деца с трайно превъзбудена нервна система, с неспособност да регулират емоциите и поведението си, с неустойчиво внимание. Като не забравяме, че те гледат клиповете, игрите и бебешките ТВ канали на английски или други чужди езици, заради което не научават и не знаят устния български език достатъчно добре, става ясно колко различна е подготвеността на съвременните деца за училищно обучение и колко специфична е помощта, от която се нуждаят. Учителят на класа обаче няма нито професионалната квалификация, нито време да работи с темпото и спецификата на всяко дете, и логопедите се оказват най-необходимите специалисти за справяне със ситуацията.