късно проговаряне

С късно проговаряне има затруднения в училище

За да се научи едно дете да чете и да пише, преди това трябва да овладее до определено ниво устния език. И ако в края на миналия век, децата проговаряха първите си думи на едногодишна възраст и се учеха да четат и да пишат на 6 – 7 годишна възраст, то през последните години, все повече деца проговарят между 3 и 4 години, но ограмотяването им остава на същата 6 – 7 годишна възраст, т.е. все по-голям брой от децата имат почти две години по-малко, за да се подготвят за училищно обучение, което не им е достатъчно.